Planta de CAFEA face parte din familia RUBIACEAE, din categoria, ‘coffea’. Această familie cuprinde mai multe genuri dintre care amintim: gardenia, ixora, cinchaia și rubia. Aceasta din urma cuprinde Rubia tinctorum, din care a fost derivat numele familie Rubiaceae. Categoria ‘coffea’ acoperă aproximativ 70 de specii. Cele două specii principale ale arborelui de cafea cultivate la scară mondială, sunt coffea ARABICA si coffea CANEPHORA cu varietatea robusta. Specii cultivate secundar includ coffea Liberica si coffea Excelsa, care sunt limitate în principal la Africa de Vest și Asia, reprezentând doar 1-2% din producția mondială. În trecut modul de clasificare al CAFELEI a suferit frecvente modificari, iar sistemul actual de clasificare nu este la versiunea finală. Specialiștii sunt conștienți de faptul că alte specii native de ‘coffea’ sunt susceptibile de a fi descoperite în Africa și, eventual, în alte părți. În plus, studiile genomului care implică studii celulare și chimie moleculară vor rafina și simplifica clasificarea actuală a varietăților de CAFEA.

Centrul de origine al C. ARABICA este în ETIOPIA (Abisinia),în zonele de podișuri înalte, la altitudini cuprinse între 1300 și 2000m. Pe de altă parte, originile speciei C. CANEPHORA(robusta) sunt mai larg dispersate în Africa tropicală, la altitudini sub 1000. Speciile C.LIBERICA provine de pe malurile zonelor de șes ale Africii de Vest. Identificarea inițială a acestei specii a fost făcută în Liberia, de unde îi provine numele. O altă specie, C. EXCELSA, străns legată de C. LIBERICA, este, de asemenea un nativ al habitatelor forestiere de șes din Africa de Vest și Centrală. Încercări anterioare pentru determinarea genetică a C. ARABICA prin studii citogenetice și prin încrucișări interspecifice au revelat o origine hibridă ce combină în nucleele celulelor sale, genomurile diploide a două specii. Acum cercetarea originii C. ARABICA se poate baza pe rezultatele diferitelor studii de evoluție al  secvenței ADN. Rezultatele actuale susțin cu tărie ipoteza unei origini alotetraploide a C. ARABICA care implică o specie apropiată de C. EUGENIOIDES ca progenitor matern și o specie apropiată de grupul
anephoroid ca progenitor patern. Evenimentele care au dus la formarea de C. ARABICA au implicat trecerea ‘părinților’ într-o zonă marginală (Africa Centrală și de Est), asociată cu o formațiune gamet neredus, defalcarea incompatibilității de sine sau participarea unei specii ‘coffea’ autocompatibile și adaptarea la climatul tropical în munții din Etiopia.